Hrad Volfštejn

Hrad Volfštejn se v písemných pramenech poprvé objevuje v roce 1316, kdy jej drží jistý Beneda. Ten pocházel z ne příliš významného rytířského rodu, který se odštěpil od rodu pánů ze Svojšína. Hrad však zřejmě založil již některý z jeho předků. Dějiny hradu nebyly nijak dramatické a zmíněný rytířský rod jej držel až do roku 1460, kdy Jan z Volfštejna přesídlil na nedaleký hrad Třebel. Volfštejn byl snad ještě nějakou dobu provizorně udržován, avšak zanikl zřejmě již v roce 1470 během Poděbradských válek. Jako pustý je pak písemně poprvé připomínán k roku 1527

Další informace

Hrad je situovaný nedaleko Černošína na výběžku dominantní Vlčí hory. Hradní jádro oválného tvaru je ze severu a západu lemováno příkopem, zatímco od severovýchodu k němu přichází zřejmě původní přístupová cesta. Hradní jádro sestává z hlavní obvodové hradby, do níž je v jižní části vetknut palác, v severní části dispozice se pak vypíná volně stojící okrouhlý bergfrit. Jihozápadní část hradby prolamovala hlavní brána střežená sousední, snad věžovitou, hranolovou stavbou. K severovýchodní části obvodové hradby se přikládají relikty dvouprostorové stavby neznámého charakteru. Celé jádro obíhal ještě parkán. Otázka vodního zdroje zůstává, stejně jako existence hospodářského zázemí (předhradí) otevřená.

Volfštejn typologicky spadá do tzv. hradů bergfritové dispozice, což je nejběžnější forma šlechtických hradů druhé poloviny 13. století. V literatuře se často můžeme setkat s tvrzením, že Volfštejn dokonce představuje jednu z nejstarších a nejčistších ukázek tohoto hradního typu, spadající již do první poloviny 13. století. Jak však ukazují novější průzkumy, realita je poněkud jiná. Dochovaný hrad byl totiž založen nejdříve až v 60. letech 13. století, kdy již obdobných šlechtických sídel existuje celá řada. Rovněž jeho vývoj byl zřejmě složitější, než se dříve předpokládalo.

Na 3D modelu se podíleli:

Krosapp Imagery
3D skenování/modelování a softwarová implementace

Jan Bednář
autor historického modelu

Tomáš Mařík
archeolog Muzea Chodska v Domažlicích
autor textů a popisků