Objekt R-S 76 - Tvrz Hanička

Pěchotní srub R-S 76 "U lomu" je jedním z nadzemních objektů dělostřelecké tvrze Hanička. Byl vybudován v roce 1938 jako součást pohraničního opevnění proti nacistickému Německu. Jeho úkolem bylo chránit ostatní objekty tvrze - především pak dělostřeleckou otočnou věž, před pozemním útokem.